Ammattipätevyys

Laki ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tuli voimaan 1.8.2007.

Perustason ammattipätevyys on vaadittu uusilta kuljettajilta

  • henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja
  • tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus
Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta jatkokoulutusta. Koska jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille, sen erityistavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta.

Tarkoituksena on myös tukea kuljettajan ammattia, lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissaan. Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys joko linja-auto että kuorma-autoluokkiin tai molempiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden ko. luokkiin suorittamalla 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

  • Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa
  • Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista direktiivin mukaisissa oppiaineissa
  • Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

 Jatkokoulutukset on voitu aloittaa 10.9.2007 kuorma- ja linja-autonkuljettajille.

Jatkokoulutukset on oltava suoritettuna

  • kuorma-auton kuljettajilla 10.9.2014 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2009)
  • linja-auton kuljettajilla 10.9.2013 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2008)

Muilla jatkokoulutus on suoritettava viiden vuoden kuluessa ammattipätevyyden saavuttamisesta.

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa heti uuden 5 vuoden jakson.